6è Mates: Potències i arrel quadrada

OBJECTIUS

 • Identificar el concepte de potència com a producte de factors iguals.
 • Calcular potències
 • Llegir i escriure potències.
 • Reconéixer els quadrats i els cubs de nombres naturals xicotets.
 • Utilitzar les potències de base deu per a descompondre i compondre nombres de forma polinòmica.
 • Identificar l’arrel quadrada com l’operació inversa d’elevar al quadrat.
 • Utilitzar la calculadora per a trobar el valor d’arrels quadrades exactes.
 • Identificar problemes de la vida quotidiana en què intervinga el càlcul de potències o l’extracció de l’arrel quadrada exacta.

CONTINGUTS

 • Les potències. Termes: base i exponent.
 • Quadrats i cubs.
 • Potències de base deu.
 • L’arrel quadrada com l’operació inversa d’elevar al quadrat.
 • L’arrel quadrada exacta.
 • Càlcul mental: multiplicar o dividir entre 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Coneix el significat i la notació de les potències.
 • Identifica una potència com un producte de factors iguals.
 • Reconeix la base i l’exponent d’una potència.
 • Llig i escriu correctament potències de bases i exponents naturals.
 • Coneix i llig quadrats de nombres naturals.
 • Reconeix els cubs dels primers nombres naturals.
 • Compon i descompon nombres de forma polinòmica utilitzant les potències de base deu.
 • Expressa els milions per mitjà de potències de base deu.
 • Reconeix l’arrel quadrada d’un nombre com l’operació inversa d’elevar al quadrat l’esmentat nombre.
 • Coneix l’arrel quadrada dels nombres que són quadrats perfectes menors de 100.
 • Utilitza la calculadora per a trobar l’arrel quadrada de nombres que són quadrats perfectes.
 • Aplica el càlcul de potències i l’extracció d’arrels quadrades a la resolució de situacions problemàtiques.

MÍNIMS EXIGIBLES

 • Expressió de productes de factors iguals en forma de potència, i viceversa.
 • Lectura i escriptura de potències.
 • Composició i descomposició de nombres de forma polinòmica utilitzant les potències de 10.

Exercicis on-line

Les potències

Quadrats i cubs

Potències de base 10

Arrel quadrada

#
– Simplificació de l’escriptura de nombres grans utilitzant les potències de 10.

2 pensaments sobre “6è Mates: Potències i arrel quadrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s