Avaluacions

Ves als controls pendents

Curs 2015-2016

Setembre 2015

eso_setembre_2015

# Data Assignatura Unitat Didàctica
1 16/09/2015 Anglés Avalució Inicial

Octubre 2015

eso_octubre_2015

# Data Assignatura Unitat Didàctica
1 16/10/2015 Geografia i Història Control
2 16/10/2015 Mates Control UD 1
3 19/10/2015 Reunió de pares 01 – 7 pm
4 22/10/2015 Valencià Control UD 1
5 23/10/2015 Castellà Control UD 1
6 26/10/2015 Mates Control UD 1
7 27/10/2015 Tecnologia Control UD 1

Novembre 2015

eso_novembre_2015

1223/11/2015NaturalsControl UD 2

# Data Assignatura Unitat Didàctica
1 05/11/2015 Valencià Control Llibre «El regne d’avaríssia»
2 06/11/2015 Geografia i Història Control UD 1
3 06/11/2015 Música Control UD 1
4 10/11/2015 Música Control UD 1
19 11/11/2015 Naturals UD 1 (3, 4, 5, 6, 7, 8)
UD 5 (5, 6, 7, 8)
6 12/11/2015 Mates Control UD 2
7 13/11/2015 Geografia i Història Control UD 2
8 13/11/2015 Castellà Control Llibre: «El pequeño vampiro»
9 16/11/2015 Informàtica Control UD 1
10 19/11/2015 Tecnologia Treball Cub SOMA
11 19/11/2015 Valencià UD 2
13 24/11/2015 Castellà Control UD 2
14 24/11/2015 Tecnologia Memòria
15 25/11/2015 Anglés Control UD 2: Gramàtica i vocabulari
16 25/11/2015 Música Control UD 4
17 26/11/2015 Anglés Control UD 2: Reading & Lisening
18 27/11/2015 Naturals Control UD 3

Desembre 2015

eso_desembre_2015

# Data Assignatura Unitat Didàctica
15 15/12/2015 Música Cançons flauta

Gener 2016

eso_gener_2016

412/01/2016 Valencià Control del llibre L’ull de la mòmia

# Data Assignatura Unitat Didàctica
1 07/01/2016 – 11/01/2016 Anglés Entrega dels exercicis del llibre Merlin
2 08/01/2016 Música Control de flauta 35 cançons
3 11/01/2016 Anglés Data límit per entregar ativitats llibre
5 15/01/2016 GeoH Control UD 9
6 18/01/2016 Anglés Examen de lectura
7 19/01/2016 Valencià Control UD 4-5
8 21/01/2016 Tecnologia Control UD 3
9 22/01/2016 Música Control UD 2
10 25/01/2016 Anglés Control UD 3
12 27/01/2016 Naturals Control UD –

Febrer 2016

eso_febrer_2016

205/02/2016CastellàControl UD 3 i 4 (meitat)

# Data Assignatura Unitat Didàctica
1 03/02/2016 Mates Control UD 5 i 6
3 16/02/2016 Geo-Hist Control UD 10
4 19/02/2016 Castellà Control de lecturaCuando Hitler encontró el conejo rosa
5 23/02/2016 Valencià Control
6 25/02/2016 Tecnologia Control UD 4, 5 i 6

Març 2016

eso_març_2016

# Data Assignatura Unitat Didàctica
1 01/03/2016 Música Control UD 3
2 02/03/2016 Naturals Control Llibreta
3 03/03/2016 Anglés – Reading,
Writing & Lisening
UD 3, 4, 5
4 04/03/2016 Castellà UD 4 pàg. 62-66;
UD 5
5 07/03/2016 Anglés – Gramar & Vocabulary UD 3, 4, 5

Abril 2016

eso_abril_2016

# Data Assignatura Unitat Didàctica
1 13/04/2016 Ciències Naturals UD 7, 8
2 14/04/2016 Valencià Control llibre: Joan El cendrós
3 28/04/2016 Control de Valencià UD 8, 9

Maig 2016

eso_maig_2016

# Data Assignatura Unitat Didàctica
0 00/00/0000 Assignatura 0

Juny 2016

eso_juny_2016

# Data Assignatura Unitat Didàctica
0 00/00/0000 Assignatura 0
Anuncis