2 ESO. Anglés

1. Estudia on-line

 

Selecció_071

 

 

Selecció_072.png

 

2. Quadernets que poden ajudar a estudiar

 

Selecció_073.png

 

Selecció_074.png

Anuncis

Tecnologia. UD 4: Mecanismes

Mecanismes

Algunes fonts per per preparar correctament aquesta unitat:

2ESO. Informàtica

Procés d’execució de l’exercici estatua

 1. Obrim imatge
 2. Seleccionar color (barra de ferramentes)
 3. Suprimir (Del)
 4. Invertim Selecció al menú Secciona (Ctrl + I)
 5. Copiem (Ctrl + C)
 6. Creem una nova capa amb fons blanc 500X500
 7. Apeguem la selecció com Editar > Apegar > Com a nova capa
 8. Renomenem la capa “Enganxat dels del portapapers” a “E1”
 9. Esborrem la capa Estatua, la capa des de la qual haviem començat.
 10. Punxem al menu: Selecciona > Cap (Maj+Ctrl+A)
 11.  Girar: Capa > Transformar > Rotació arbitrària 50 graus
 12. Movem la capa al cantó dret de baix amb la icona de les 4 fletxes en creu que apunte cap a fora
 13. Seleccionem la capa Estàtua2
 14. Inclinem amb la icona inclinar
 15. Seleccionem la capa Estàtua3
 16. Canviem la perspectiva amb la icona perspectiva
 17. Seleccionem la capa Estàtua4
 18. Voltegem amb la icona Voltear
 19. Canviem el borde de la capa: Capa > Mida del límit de la capa, posem Amplada 300
 20. Guardem l’arxiu estatua.xcf i el pugem a Moodle

 

Enllaç de referència
http://www.tuinstitutoonline.es/cursos/gimp_2_8/med_capas_II.php