6è Mates UD 7: Les fraccions

Deixem objectius i exercicis. Una persona intel·ligent no faria tots els exercicis sinó que elegiria aquells que necessita practicar més per assolir els objectius que s’espera s’assolisquen a aquesta unitat.

Si vols executar un exercici i no perdre la informació mantín polsat la tecla Control mentre cliques l’enllaç, això farà que se t’obriga una nova pestanya sense perdre la informació que ja tenies.

Recorda que si utilitzes «tablet» Android caldrà que instal·les Flash per a algunes activitats. Si l’activitat està escrita amb tecnologia Java no anirà.

Si utilitzes «iPad» no podreu córrer les aplicacions escrites en Flash, ni les de Java, però per a aquestes aplicacions específiques podreu solucionar la dificultat fent-les córrer a un ordinador.

Si tens algun dubte deixa’ns un comentari al bloc, recorda que les aportacions ens beneficien a tots.

 

Objectius

 • Comprendre i aplicar el concepte de fracció com a part d’un tot.
 • Identificar una fracció amb un quocient indicat i establir relacions entre les fraccions i els nombres decimals.
 • Identificar i obtindre fraccions equivalents a una donada.
 • Reduir dues o més fraccions a comú denominador (casos senzills).
 • Comparar i ordenar fraccions.

Continguts temporalitzats

 • Fracció com a part d’un tot.
 • Càlcul de la fracció d’una quantitat.
 • Càlcul del total coneguda la part.
 • Fracció com a quocient indicat.
 • Pas d’una quantitat de forma fraccionària a forma decimal.
 • Pas de decimal exacte a fracció.
 • Fraccions equivalents.
 • Simplificació i amplificació de fraccions.
 • Fraccions irreductibles.
 • Reducció de fraccions a comú denominador.
 • Aplicacions.
 • Càlcul mental: multiplicar i dividir entre 0,2.

Criteris d’avaluació

 • Calcula la fracció d’una quantitat.
 • Calcula el total, conegut el valor de la part i la fracció que l’esmentada part suposa del total.
 • Resol problemes en què apareix el concepte de fracció d’una quantitat.
 • Calcula el valor decimal d’una fracció.
 • Passa un decimal exacte a forma fraccionària (fracció decimal).
 • Reconeix si dues fraccions són equivalents.
 • Simplifica fraccions.
 • Obté, per amplificació, fraccions equivalents a una donada.
 • Reduïx fraccions a comú denominador (casos senzills).
 • Compara fraccions, previ pas a forma decimal o prèvia reducció a comú denominador.

Mínims exigibles

 • Calcular el valor de la fracció d’una quantitat.
 • Passar una fracció a forma decimal o un decimal exacte a fracció decimal.
  Simplificar i amplificar fraccions.
  Reduir dues fraccions senzilles a comú denominador.

Recursos digitals

Concepte

#1 Concepte

Fraccions com a part d’un tot

[#1 Representació de fraccions](#1
#2 Fraccions
#3 Nombres decimals
#4 Comparar fraccions
#5 Comprar fraccions
#6 Fraccions
#7 Ordenar fraccions
#8 Relacions entre fraccions
#9 Calcular fraccions
#10 Representació gràfica de les fraccions

Fraccions equivalents

#1 Fraccions equivalents
#2  Simplificar fraccions
#3 Fraccions equivalents
#4 Fraccions equivalents
#5 Fraccions equivalents
#6 Fraccions segons un ordre
#7 Fraccions irreductibles
#8 Fraccions pròpies i impròpies
#9 Reducció de fraccions
#10 Mínim Comú Múltiple
#11 Reducció de fraccions a Comú Denominador

Problemes

#1Resol problemes de fraccions
#2 La meua festa d’aniversari

Repàs

#1 Repàs
#2 Repàs
#3 Repàs

Videos didàctics


Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s