6è Anglés. UD 1 Heroes and villains

Font: Oxford English
Els objectius no tenen perquè coincidir, els posem per tenir una idea del contingut i de l’avaluació.

1. Objectius didàctics

 • Identificar i practicar adjectius per descriure persones en grau positiu, comparatiu i superlatiu.
 • Practicar to be + adjectiu.
 • Aprendre llenguatge de l’aula i de cada dia; (Say it !: I know. I do not know).
 • Realitzar petits intercanvis comunicatius (diàlegs) per practicar les estructures de la unitat, les expressions i el vocabulari.
 • Escoltar, cantar i personalitzar una cançó (I want to be a hero) inventant noves estrofes.
 • Escoltar i entendre la història de la unitat; una faula (A Mith; The three brothers.) practicant les estructures claus de la mateixa: I’m stronger than you / He’s weaker than me.
 • Aprendre i practicar la segona estructura de la unitat: I’M the Shortest, youngest, Tallest …
 • Llegir i representar la història. Practicar la pronunciació i l’entonació a nivell de frase.
 • Llegir i entendre un mail sobre un test de personalitat (Number quiz).
 • Realitzar activitats escrites, practicant la comprensió i l’expressió i consolidant així el vocabulari i les estructures de la unitat.
 • Escriure una descripció sobre un heroi o vilà (write a description)
 • Aprendre i dir un embarbussament, per practicar l’entonació de les preguntes i la pronunciació dels sons / Λ / i / æ /.
 • Aprendre sobre els personatges de còmic Manga, traslladant el llenguatge de l’aula a un context de vida real (Manga cartoon characters) i enllaçant la llengua anglesa amb altres temes interdisciplinaris com l’Art (Art; drawing faces).
 • Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat.
 • Autoavaluar el seu propi progrés.

2. Volabulari

 • Bàsic: old, young, strong, weak, pretty, Ugly, brave, scared.
 • Older, Younger, Stronger, weaker, nicer, nastier, Shortest, Tallest, lightest, heaviest, biggest, smallest, longest, youngest, oldest.
 • Sporty, friendly, ID SCSI, trendy, lucky, funny.
 • Manga, eyebrow, pupil, iris, jaw, lip, mouth, head. I know, I do not know.

3. Gramàtica

 • Comparative and superlative adjectives
 • Estructures comunicatives
 • Who is she / he? I’M / He ‘s / She’ s … er than
 • I’m / She / He ‘s the … -est in the (class) – Who’ s the … -est person in the world?
 • Funcions del llenguatge
 • Descriure persones.
 • Comparar edats, pesos i altures.

4. Criteris d’avaluació

 • Identifica i numera uns personatges, segons la seva descripció.
 • Escriu unes paraules de vocabulari (adjectius).
  Completa unes frases amb l’estructura treballada en la unitat (He ‘s younger/Older/taller/shorter/lighter).
 • Llegeix i comprèn un text, indicant si unes frases són veritables o falses en relació amb ell.
 • Completa unes frases utilitzant adequadament una estructura treballada en la unitat (taller, shorter, happier).
 • Participa en interaccions orals mitjançant una activitat de retallables.

5. Ajuda per entendre la part oral, Story Time

Aquesta secció és una recopilació de les dificultats de l’exercici. Deixem constància per tal de poder aprendre la gramàtica i el vocabulari.

Positiu – Comparatiu – Superlatiu


wise → savi [positiu]
wiser → més savi [comparatiu]
wisest → el més savi [superlatiu]

strong → fort [positiu]
stronger → més fort que [comparatiu]
strongest → el més fort [superlatiu]

old → gran, vell [positiu]
older → més gran [comparatiu]
oldest → el major [superlatiu]

young → jove [positiu]
youngest → el més jove [superlatiu]
younger → més jove [comparatiu]

fast → ràpid [positiu]
faster → més ràpid [comparatiu]
fastest → el més ràpid [superlatiu]

weak → feble [positiu]
weaker → més feble que [comparatiu]
weakest → el més feble [superlatiu]

Partícules interrogatives


What? → Què?
When? → Quan?
Who? → Qui?
Why? → Per què?
How? → Com?

Verbs


die (to) → morir
can (to) → poder
have (to) → haver o tenir
climb (to) → pujar
ask (to) → preguntar
lost (to) → perdre
want (to) → voler
see (to) → mirar
point (to) → senyalar
roar (to) → rugir
sleep (to) → dormir
reach (to) → arribar
listen (to) → escoltar

Substantius


son → fill
farm → granja
path → camí
catch → captura
stew → estofat
bear → ós
fight → lluita

Adjectius


nasty → desagradable
clear → net
hungry → famolenc
sad → trist

Advervis


soon → prompte

Formes verbals


I copy → jo copie
He copies → ell copia
listen (to) → escoltar [infinitiu]
listening → escoltant [gerundi]

Selection_029

6. Exercicis amb suport de paper

Selection_017

Selection_018

7. Exercicis on-line

Selection_019

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s