4t Medi: Vivim en ecosistemes

Audio especial amb el més interessant de la unitat

1. Els ecosistemes i els seus components

Els éssers vius de la Terra no viuen aïllats, sinó que es relacionen entre si i amb el lloc que habiten.

Un ecosistema és un conjunt de tres components: un lloc o medi físic, els éssers vius que l’habiten i les relacions que hi ha entre tot això.

A. El lloc o medi físic

El medi físic d’un ecosistema està format per tot allò que no està viu, com les roques, el sòl i l’aigua, l’aire…

Cada lloc té unes característiques que el diferencien d’altres: una temperatura, una successió d’estacions de l’any, una humitat, un tipus d’aigua, un tipus de sòl…

B. Els éssers vius

Els éssers vius que formen un ecosistema estan adaptats, és a dir, preparar per a suportar totes les característiques del lloc que habiten. Per exemple: els animals d’un ecosistema aquàtic tenen aletes per a nadar, poden respirar en l’aigua…

C. Les relacions

En un ecosistema tot està relacionat, es a dir, els éssers vius depenen els uns dels altres i de les característiques del medi físic. Quan totes aquestes relacions funcionen diguem que l’ecosistema està en equilibri.

Per exemple, si un ecosistema s’assecara, desapareixerien les plantes; els herbívors, com l’ànec, no tindrien aliment; així mateix, l’esparver s’alimenta d’ànecs, no podria sobreviure. Es trencaria l’equilibri de l’ecosistema.

2. Relacions alimentàries

A. Els aliment en l’ecosistema

Tots els éssers vius prenen aliments de l’ecosistema del qual formen part. Per a això, es relacioen amb altres compoents de l’ecosistema.

Per exemple, una planta es relaciona amb el medi físic per a obtindre aigua, aire o llum; un lleó, amb els animals de caça…

Aquestes són les anomenades relacions alimentàries de l’ecosistema.

Segons la manera com obtenen aliment en l’ecosistema i altres tipus d’éssers vius: els productors, els consumidors i els descomponedors.

a. Els productors

En els ecosistemes terrestres, el productors són les plantes i, en els ecosistemes aquàtics les algues.

Aquests éssers fabriquen els seus aliments. Ho fan mitjançant la fotosíntesi, a partir d’aigua, minerals, diòxid de carboni i llum solar que prenen del medi físic de l’ecosistema.

b. Els consumidors

Els consumidors són els animals.

Aquests éssers vius alimenten d’altres éssers vius de l’ecosistema: els herbívors, de productors; els carnívors, d’altres consumidors; els carnívors es poden alimentar tant de productors com de consumidors.

c. Els descomponedors

Els descomponedors són els fongs i uns ésser microscopis anomentats bacteris.

Per a aconseguir el seu aliment, aquestes éssers descomponen restes de plantes i d’animals, és a dir, les transformen en aigua, minerals i gasos como el diòxid de carboni.

Deixen aquestes substàncies en l’aire o en l’aigua, on poden tornar a ser utilitzades pels productors. D’aquesta manera, l’activitat dels descomponedors tanca na espècie de cicle de l’aliment en l’ecosistema.

3. Les persones i els ecosistemes

a.Necessitem recursos naturals

Les persones formem part de quasi ots els ecosistemes de la Terra.Com que som animals, som consumidaors.

Obtenim dels ecosistemes tot elque necessitem per a sobreviure: aliment, aire, aigua, roques, petroli, terreny per a cultivar o per a construir els nostres habitatges i carreteres…

Els recursos naturals són tot allò que aprofitem dels ecosistemes per a cobrir les nostres necessitats.

Tanmabeix, a la Terra vivim més de 7000 milions de persones. Per a tota aquesta població fa falta una gran quantitat de recursos naturals. En extraure una quantitat tan gran d’aquests recursos i en utilitzar-los, alterem greument l’equilibri de molts ecosistemes i danyem el planeta.

b. Danyem el planeta

L’activitat humana en els ecosistemes provoca en el planeta els danys següents:

  • L’exhauriment de recursos naturals. Extraiem els recursos en quantitats excessives i massa ràpidament.
  • La contaminació del medi físic. Produïm i expulsem al medi físic materials perjudicials que ja no utilitzem, com ara productes químics, gasos, fums, envasos, ferralla…
  • L’extinció d’éssers vius. Estem acabant amb alguns éssers vius dels ecosistemes. Unes vegades, perquè cacem, prequem o talem en excés. D’altres, perquè ocupem totalmet el lloc on vivien.
  • La creació d’injustícies socials. L’ésser humà és injust amb ell mateix. Mentre que hi ha països rics qeu exploten i malgasten molts recursos, hi ha països pobres on a penes hi ha aigua i aliments per a tota la població.

4. Salvem la Terra

a. Com poem salvar el planeta

Com que les nostres activitats danyen el planeta, és una tasca de tos canviar el nostre estil de vida per a conservar la Terra en bon estat i poder seguir vivint-hi.

Per això hem de posar en pràctica accions per solucionar cada un dels danys que causem. Per tant, hem d’evitar que els recursos s’exhaurisquen, reduir la contaminació, protegir els éssers vius i repartir millor els recursos.

b. Hem d’evitar que els recursos s’exhaurisquen

Perquè els recursos naturals no s’eshaurisquen, hem d’extraure’ls amb moderació, no malgastarlos i reutilitzar-los o reciclar-los, és a dir, donar-los més d’un ús.

b. Hem de reduir la contaminació

Per a reduir la contaminació delmedi físic, podem:

  • Moderar l’ús dels vehicles, ja que els seus motors expulsen fums i gasos a l’aire.
  • Reudir la quantitat d’escombreries que produïm.
  • Evitar tirar substncies perjudicials a l’aigua.
c. Hem de protegir els éssers vius

Els governs han de redactar lleis perquè no s’estingisquen els éssers vius. Així s’evita que es cacen o es recol·lecten de manera incontrolada. Aquestes lleis han d’ajudar a conertir els seus ecosistemes en espais naturals protegits.

A més, hen de respectar tots els éssers vius el planeta.

d. Hen de repartir millor els recursos

Els que vivim en països rics hem de consumir menys i ajudar els quei viuen en països pobres. L’objectiu és aconseguir que tots els habitatnts del planeta tinguen recursos suficients.

5. Activitats per consolidar la teoria

4medi5-1

4medi5-2

4medi5-3

4medi5-4

4medi5-5

4medi5-6

4medi5-7

4medi5-8

4medi5-9

4medi5-11

4medi5-12

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s